Södra Lännersta

Sieverts väg 16 A

9 600 000 kr eller högstbjudande
Fakta

Information

Adress Sieverts väg 16 A, 13246 Saltsjö-Boo
Typ Villatomt
Fastighet Lännersta 11:185
Tomt 1640 kvm
Pris 9 600 000 kr eller högstbjudande

Beskrivning

På närområdets högsta punkt ligger denna soliga tomt om 1 640 kvm. I söder och väster gläntar glittret från Lännerstassundet. Ett par tre minuters promenad nås den vackra strandpromenaden som sträcker sig från längs hela Södra Lännersta bort till Boobadet vid Baggensstäkets utlopp mot Baggensfjärden och skärgården. Sieverts väg är en lugn återvändsväg och en av Södra Lännerstas mest attraktiva adresser med dess höga sjönära sydvästläge. Trädäck med pergola på granntomten är en tillfällig konstruktion och skall monteras ner.
Byggrätten enligt detaljplan ger följande möjligheter per fastighet (se detaljplanen via länk på vår hemsida för komplett information):
Friliggande bostadshus. Högst en huvudbyggnad per fastighet.
På fastighet med landareal större än 1000 kvm:
Huvudbyggnad får uppföras med en högsta nockhöjd om 8,0 meter och uppta en byggnadsarea om högst 8 % av fastighetens landareal, dock högst 140 kvm.
Huvudbyggnad som uppförs med en högsta nockhöjd om 6,5 meter får uppta en byggnadsarea om högst 11 % av fastighetens landareal, dock högst 180 kvm. Högst två bostadslägenheter per huvudbyggnad.
Komplementbyggnader får inte uppta större sammanlagd byggnadsarea per fastighet än 60 kvm, varav den största byggnaden får vara 40 kvm.

Kommunen fortsätter nu med kvarstående åtgärder nödvändiga för utbyggnaden av kommunalt VA och gator i området. Utbyggnaden planeras att starta mars/april 2025 och beräknas vara klar hösten/vintern 2027. Genomförandetiden för detaljplanen börjar gälla direkt. För mer information gällande detaljplanearbetet kontakta mäklaren eller gå in under ”Länkar” på vår hemsida.
En köpare uppmanas att själva kontrollera samtliga tillkommande kostnader (såsom gatukostnader, VA-kostnader, kostnader för elanslutning mm.) med Nacka kommun: www.nacka.se, Boo Energi, mfl.
Stämpelskatter till kommer i form av lagfartskostnad om 1,5% av köpeskillingen samt eventuell kostnad för pantbrev om 2% av pantbrevsbeloppet, dessa kostnader betalas av köparen.

Byggnad

Ekonomi

Ekonomi

Pris 9 600 000 kr eller högstbjudande
Typkod 210, Småhusenhet, tomtmark


Visning

Visningar

Kontakta mäklaren för bokning av visning

Föreningen
Intresseanmälan
Dokument
Karta

Mäklare

Ansvarig mäklare

Mats Lagerkvist
Registrerad Fastighetsmäklare och ägare.
Telefon: 076-190 82 00
E-post: mats@schneiderco.se

Området

Södra Lännersta

Södra Lännersta är ett lugnt och barnvänligt område beläget i södersluttning ner mot Lännerstasundet med sandstrand, småbåtshamnar och den välbesökta restaurangen The Old Smokehouse längst ut på Smedsudden. En vacker strandpromenad, som börjar i Tollare, leder förbi bort till Boobadet invid Baggensstäkets utlopp. Bagarsjön är också ett populärt tillhåll om somrarna med sandstrand, badbryggor och hopptorn. Många förskolor och skolor i närområdet. Närmast ligger Sunnebo förskola och Lännerstaskolan från F-5. I närheten finns även Noblaskolan Saltsjö-Boo samt Boo Gård Skola båda från F-9. Bra kommunikationer med extra bussar vid rusningstrafik via motorvägen som tar ca 20 min till Slussen. Alternativt infartsparkering vid Nacka Strand och därefter SL-båt in till Nybroplan. Eller varför inte ta Waxholmsbolagets skärgårdsbåtar från Boobadet eller Tollare in till Nybroplan.