Förbesiktning av huset / Dolda fel-försäkring 

Det blir allt vanligare att köparen vill veta status på ett hus som de är intresserade av. 
Därför är det klokt att låta utföra en besiktning innan visning. Denna kan även 
kompletteras med en köparbesiktning och försäkring mot dolda fel. 

Energideklaration 

Från och med 2009 måste alla permanentbebodda småhus energideklareras vid 
försäljning. Detta hjälper vi naturligtvis till att ombesörja.